Inventarisatie gezondheid

De Cesky Fousek is over het algemeen een gezond ras, dat willen wij graag zo houden.
Het is van groot belang dat we voor de toekomst gezondheids-
problemen met een (mogelijke) erfelijke achtergrond goed registreren. Daarom vragen wij uw medewerking.
Klik hier


 


       Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de Cesky Fousek als ras, 
       de vereniging, fokkerij en activiteiten van de Cesky Fousek Vereniging Nederland.

    

Nieuws
OPROEP REU EIGENAREN

De Cesky Fousek Vereniging vind onderzoek erg belangrijk. 
Wij hebben de vraag gekregen ofdat onze leden mee zouden willen werken aan het onderstaand onderzoek.  Hieronder de uitnodiging. Overigens dit onderzoek wordt niet door de vereniging georganiseerd.
Het is aan ieder om zelf te beslissen voor deelname.

Geachte lezer,
Voor onderzoek naar het invriezen van hondensperma en hiervoor zijn wij op zoek naar intacte reuen die sperma kunnen afstaan.
Wij doen onderzoek naar het invriesproces van hondensperma om zo de kwaliteit van ingevroren sperma te kunnen vergroten.
De sperma afname wordt gedaan bij Dierenkliniek Eersel. Het onderzoek vindt plaats boven de dierenkliniek, in het Cryolab Eersel.
Het spermamonster wordt beoordeeld op beweeglijkheid. Wanneer er voldoende bewegende spermacellen aanwezig zijn, zullen deze worden beoordeeld op morfologie. Indien de morfologie uitwijst dat er voldoende normaal uitziende cellen aanwezig zijn, is het monster geschikt voor ons onderzoek.
Wanneer u meewerkt aan ons onderzoek, ontvangt u dus sowieso een gratis kwaliteitsrapport.
Wanneer het monster van voldoende kwaliteit is, zal het worden gebruikt voor ons onderzoek. Dit sperma zal na onderzoek worden vernietigd.
Indien de hoeveelheid afgenomen spermacellen het toelaat, is er de mogelijkheid om de rest van het monster gratis te laten invriezen.
Wanneer u voor deze optie kiest, hoeft u enkel de opslag te betalen (78,50 per reu per jaar).
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze optie, zal ook de rest van het sperma worden vernietigd.
Heeft u een niet-gecastreerde reu beschikbaar en wilt u meedoen met het onderzoek?
Mail ons dan op: SG.Janssen@student.has.nl of bel naar 06-13097136 voor meer informatie
Veel dank alvast
!Met vriendelijke groeten, Steffi Janssen en Fenna Meulemans Cryolab Eersel l

 

 

 
Uitslag Zweetproef F, CACT 17-03-2018
Hierbij de uitslagen aangaande de Zweetproef F, CACT, welke op zaterdag 17 maart 2018 te Beetsterzwaag werd gehouden:
Er waren 8 honden geplaatst, waaronder 6 Cesky Fouseks, een Heidewachtel en een Griffon Korthals.
5 Honden, waarvan 4 Cesky Fouseks en een Griffon Korthals slaagden voor de proef.
Uitslag:
Nummer 1, U, 100 punten CACT, Vitesse Vinaticus Major van Lotte van Dijk,
Nummer 2, U, 92 punten, Agáta od Cluminské kamizolky, van Jan Aalbers,
Nummer 2, U, 92 punten, Ilse Cedra “van de Perwaborg, van Carla Wesseling Haarbrink,
Nummer 4, G. 50 punten, Thijs v.d. Vloedsteeg, van G. Breebaart,
Nummer 5, G, 50 punten, Finou v.d. Menninkweide, van M. Brenkman Bongers.

 
Uitnodiging Algemene Vergadering - 17 april

Graag willen wij jullie alle uitnodigen voor de ALV van 2018
Locatie: De Camp Sport & Cultureel centrum, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg, tel. 033-286 47 48 Aanvang: 19.00 uur (zaal open vanaf 18.30 uur).

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 21-05-2017 (Clubblad 2017-2, blz. 9)
4. Jaarverslag (Clubblad 2018-1)
5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 (volgt, onder voorbehoud i.v.m. recente wisseling van het penningmeesterschap)
6. Verslag financiële commissie en decharge voor het gevoerde financiële beleid
7. Benoeming financiële commissie
De commissieleden zijn Frans Voslar en Piet Deen. Voor Frans zal een nieuw commissielid aangesteld worden. Daarnaast willen wij graag een reserve commissielid aanstellen. Deze kan dan volgend jaar toetreden enz.
8. Bestuursverkiezing. De penningmeester a.i. is helaas in december 2017 overleden. De voorzitter van de Redactiecommissie en de voorzitter van de Gebruikshondencommissie treden per direct af vanwegepersoonlijke omstandigheden.
Voor de functie Penningmeester stelt Peter Kluft zich beschikbaar.(*)
Voor de functie Voorzitter Redactiecie. stelt Marieke van Dijk zich beschikbaar.(*)
Voor de functie Voorzitter Gebruikshondencie. stelt Lisette van Zwol zich beschikbaar.(*)
9. Uitreiking veelzijdigheidsprijzen CFVN door de Fokadviescommissie en Gebruikshondencommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting
(*)Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien stemgerechtigde leden bevoegd.
De voordracht dient tenminste één week voor de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend (secretaris@ceskyfousekvereniging.nl)

 
Grote Prijs Jan Coldewey

De Cesky Fousek Vereniging draagt de organisatoren van de Grote Prijs Jan Coldewey een warm hart toe. Wij dragen dan ook graag bij met een financiële donatie.
Alle info over de Grote Prijs Jan Coldewey is te vinden op de website www.continentale.nl
De vijfkamp wordt per onderdeel (apporteerwedstrijd, najaarsveldwedstrijd, zweetspoorproef  F en Standaard Jachthondenproef) gepubliceerd  op de wedstrijdkalender van ORWEJA.
Inschrijving zal vanaf 1 augustus 2018 mogelijk zijn.
Deelnemers aan de Grote Prijs Jan Coldewey dienen voor elk van deze vier onderdelen in te schrijven echter voor de exterieurbeoordeling is inschrijving niet nodig.

 
Op 23 december jl. is Marga Scherbeijn-Steenbeek, lid van verdienste van de CFVN, overleden
Marga betekende heel veel voor de vereniging. Ze was bestuurslid, bijna vijf jaar secretaris en kortdurend waarnemend penningmeester. Daarnaast bezocht ze vele externe vergaderingen voor de vereniging en was ze altijd bereid een helpende hand uit te steken bij diverse evenementen en allerlei verenigingsaangelegenheden. Wij zullen haar bijzondere persoonlijkheid enorm missen en wensen haar man Arie (lid van de gebruikshondencommissie) heel veel sterkte met dit enorme verlies.
 
Vooraankondiging World Cup Cesky Fousek
De Tsjechische Cesky Fousek vereniging organiseert in de laatste week van september 2018 een World Cup.
Voor deze speciale wedstrijd zijn alle liefhebbers van ons mooie ras uitgenodigd voor deelname of bezoek.

Programma:
22-23  sept. Memorial Jaromíra Dostála, Mlada Boleslav
24-27 sept. trainingsmogelijkheid ter voorbereiding op World Cup
28 sept. Club show , Konopiště en Benešov
29-30 sept. World Cup, , Konopiště en Benešov

Programma
Wedstrijdreglement World Cup
 
Aanpassing Verenigingsfokreglement (VFR): 12-maandenregel
De Raad van Beheer heeft op haar Algemene Vergadering van 2 dec. jl. een wijziging doorgevoerd in het Basisreglement Welzijn en Gezondheid (BWG).
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het BWG, in die zin dat de 12-maandenregel wordt aangepast. 

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

'Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.'

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
 
LET OP: nieuwe regelgeving inschrijving MAP's en SJP's
  • De termijn van de voorrangsregeling is teruggebracht van 30 naar 10 dagen, alleen rasverenigingen mogen voor hun leden een termijn aanhouden van maximaal 30 dagen.
  • De volgorde van deelname bij inschrijving voor een jachthondenproef is gekoppeld aan ontvangst van het inschrijfgeld
  • Inschrijving voor een MAP kan pas plaatsvinden als aan de gestelde reglementaire voorwaarden is voldaan (2x B waarvan 1 met 68 punten of 2x A waarvan 1 met 85 punten). MyOrweja is hierop inmiddels aangepast d.w.z. dat wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan de betreffende hond niet kan worden ingeschreven.

De inschrijving voor de SJP's en MAP's is geopend op 1 juni.

Kijk voor meer informatie op de nieuwspagina van ORWEJA

 

 
 
Copyright 2014, Český Fousek Vereniging Nederland
 Realisatie: van der Waal Webdesign Inloggen