Inventarisatie gezondheid

De Cesky Fousek is over het algemeen een gezond ras, dat willen wij graag zo houden.
Het is van groot belang dat we voor de toekomst gezondheids-
problemen met een (mogelijke) erfelijke achtergrond goed registreren. Daarom vragen wij uw medewerking.
Klik hier       Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de Cesky Fousek als ras, 
       de vereniging, fokkerij en activiteiten van de Cesky Fousek Vereniging Nederland.

    

Nieuws
Uitslag zweetproef Beetsterzwaag - maandag 27 maart 2017
1 U CACT Maya vom Schaar, DSD, W. Klaverboer (100p)
2 U Silke, DSD, J. Schoonhoven (85p)
3 ZG Agata od Clumminske kamizoky, CF, J. Aalbers (75p)
G Leafke Foppe v. 't Buske, Staby, B. MUller (60p)
G Kora IV vd Lonsbirke, DSD, J Smit/P. Spek (57p)
 
Vacature PENNINGMEESTER - woensdag 1 maart 2017
Onze penningmeester, Peter Hansum, heeft kenbaar gemaakt liever een andere functie binnen de vereniging te gaan bekleden. Hierdoor ontstaat er een vacature voor de functie van penningmeester.
 
De werkzaamheden van de penningmeester bestaan uit de financiële administratie van de vereniging en overleg met het bestuur met betrekking tot de actuele situatie. Alsmede het opstellen van de jaarstukken en deze laten controleren.
 
Benodigde kennis: Basis kennis boekhouden en omgaan met de PC zoals Word, Excel en het programma van Davilex Club (support in licentie).
 
Benodigde tijd: In het begin van een jaar vraagt het de meeste uren. Het afronden van het vorig boekjaar, het opstellen van de balans, V&W (Davilex) en de begroting. De stukken bespreken en controleren met de kascontrole commissie.
Ook komen in het begin van het jaar de meeste contributie mutaties binnen.
 
De volledige functiebeschrijving voor penningmeester staat in het ons Huishoudelijk Reglement onder Artikel 5. Te lezen of te downloaden op de site van onze vereniging.
 
Voor meer info kunnen jullie contact opnemen met Peter Hansum (0418 841046) of met secretaris Marga Scherbeijn-Steenbeek (0653 419445)
 
Uitslag zweetproef F CACT in Langbroek - zaterdag 22 oktober 2016
1 Uitmuntend 100p CACT - Beany v Pollefers, DSD, Sigrid Engels

2 Zeer Goed 75p - Valk Chablis vd Doornburght, WeiL, Guus Verweij
3 Goed 60p - Vitesse Venaticus Major, CF, Lotte van Dijk
   Goed 60p - Langs de Beek Hoker, DSD, Ineke de Ligt
   Goed 57p - Agata od Chluminske kamizolky, CF, Jan Aalbers
   Goed 50p - Easy v.d. Pierschehille, DSK, Hans Rinkem
   Sv Vera vom Eulenfelsen, KlM, Enny M. Doornenbal-Boogaard

 
Jachtaanlegtest - zaterdag 15 oktober 2016

Dit najaar nam een kleine groep jonge honden deel aan de jachtaanlegtest. We hadden een beetje miezerig weer maar dat kon de honden niet deren. Zowel de eigenaren als de honden hebben laten zien wat ze in huis hebben. Twee honden hadden wat moeite om spontaan te zwemmen, dus kregen zij een speciale behandeling. Met de kano werden ze naar het eilandje gebracht, vanwaar ze zonder problemen terugzwommen naar hun baasjes. Alle 9 deelnemers zijn geslaagd.

Deelnemers hartelijk dank voor jullie komst, op deze manier krijgt de vereniging inzicht in de nieuwe generatie Cesky Fouseks. In april 2017 zal de volgende aanlegtest gehouden worden.
Alvast nu een oproep aan een ieder die een jonge hond heeft die in de leeftijdscategorie van 6 tot 18 mnd valt, schrijf je in en doe mee.

Kijk voor een volledige uitslag hier

 
Jonge hondendag groot succes - zaterdag 10 september 2016

Op 10 september kwamen 22 jonge Cesky Fouseks met hun gezin naar De Glind voor een gezellige leerzame dag.

De leeftijden van de honden varieerde tussen 4 maanden en anderhalf jaar en daarmee ook het trainingsniveau. Per leeftijdcategorie werden de oefeningen aangepast. Er werd gesnuffeld aan zweetwerk, gespetterd in het water, geapporteerd te land en er werd kennis gemaakt met een levende fazant.

Wij danken Cees en Carla vd Heuvel voor hun gastvrijheid en de deelnemers voor hun inzet en gezelligheid.

De foto's zijn terug te vinden in het album van 2016.

 

 
 
Copyright 2014, Český Fousek Vereniging Nederland
 Realisatie: van der Waal Webdesign Inloggen