Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren


Inventarisatie gezondheid

De Cesky Fousek is over het algemeen een gezond ras, dat willen wij graag zo houden.
Het is van groot belang dat we voor de toekomst gezondheids-
problemen met een (mogelijke) erfelijke achtergrond goed registreren. Daarom vragen wij uw medewerking.
Klik hier


 


       Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de Cesky Fousek als ras, 
       de vereniging, fokkerij en activiteiten van de Cesky Fousek Vereniging Nederland.

  

Nieuws
.

Geachte leden,

De laatste paar weken is er erg veel onrust in de media over het couperen van oren en staarten bij honden.
Wij als vereniging volgen dit op de voet, en laten jullie bij deze weten dat we hier mee bezig zijn.

Zodra wij meer relevante informatie hebben volgt een nader bericht op de website en clubblad.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Marieke van Dijk
Waarnemend secretaris

 

CFVN moet helaas per direct opzoek naar een nieuwe secretaris .

Cesky Fousek Vereniging Nederland moet helaas per direct opzoek naar een nieuwe secretaris. Thekla zal per direct wegens gezondheidsredenen haar functie moeten neerleggen. Dit is voor ons als vereniging een groot gemis, de functie van secretaris is natuurlijk wel een hele belangrijke.

Wij als bestuur respecteren haar keus en  gaan dus op zoek naar een nieuwe secretaris voor onze leuke vereniging. Dus, wie o wie is bereid  per direct de taak van secretaris op zich te nemen?

Wat zoeken wij: Iemand met affiniteit  met de Cesky Fousek, jacht, accuraat, goed kan communiceren, en een teamplayer is in het besturen op afstand.

Hieronder vinden jullie een beschrijving van de werkzaamheden. Dit is natuurlijk globaal, maar Thekla kan je hier zeker meer over vertellen.

 

Functieomschrijving

1.De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan  de voorzitter voor.

2. Hij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de notulen van de Algemene Vergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij zendt de notulen van een Bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijziging tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijziging werd besloten.

3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergadering en de bestuursvergadering en ziet toe op tijdige verzending hiervan.

4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het Bestuur  gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen brieven, worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.

 5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende, een afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.

6. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage.

7. Hij draagt er, door registratie van de in een Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijke wijze één stem kan uitbrengen.

 8. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur Overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan worden uitgebracht.

9. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur of, met toepassing van artikel 28 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.  

Thekla is zeker nog beschikbaar om je in te werken, en om vragen te beantwoorden. 

Mocht deze leuke functie je aanspreken ( we kunnen tenslotte niet zonder) neem dan contact op met onze nieuwe voorzitter Bram Klok.

Op voorzitter@ceskyfousekvereniging.nl of bel hem op: 06-11745996  

Met vriendelijke groet, 

Namens het Bestuur. Mariek van Dijk


 

 
 
Copyright 2014, Český Fousek Vereniging Nederland
 Realisatie: van der Waal Webdesign Inloggen