Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren


 
Copyright & Disclaimer
Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Český Fousek Vereniging Nederland worden gereproduceerd, gebruikt of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.
 
Disclaimer
De website van de Český Fousek Vereniging Nederland is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan de Český Fousek Vereniging Nederland hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. De Český Fousek Vereniging Nederland kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

 
 
Copyright 2014, Český Fousek Vereniging Nederland
 Realisatie: van der Waal Webdesign Inloggen