Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren


 
Reglement Jachtaanlegtest CFVN
Reglement jachtaanlegtest CFVN
klik hier
 
Helaas is niet iedereen in de mogelijkheid om zijn Cesky Fousek uit te brengen op jachthondenproeven en veldwedstrijden. Om die reden heeft de CFVN een jachtaanlegtest ontwikkeld. Tijdens deze test wordt gekeken naar de natuurlijke aanleg van de honden op jachtgebied. Op deze manier kan door selectie in de fokkerij het karakter en de jachtaanleg van deze veelzijdige jachthond behouden worden. Het is van belang van het ras om zo veel mogelijk honden te kunnen beoordelen op hun aangeboren jachteigenschappen.
 
De test heeft de volgende doeleinden:
  1. De rasvereniging inzicht verschaffen over de mate waarin de raseigen natuurlijke eigenschappen in stand gehouden worden.
  2. De fokker inzicht verschaffen in de kwaliteit van de door hem/ haar gefokte honden.
In belang van het ras
Deze test heeft dus een doelstelling die vooral gericht is op de toekomst. U heeft nu misschien een hele fijne hond maar over 10 jaar wilt u of iemand anders ook weer zo’n fijne hond. Daarom is het zaak dat we de aangeboren eigenschappen van onze honden regelmatig testen.
Een hond die geslaagd is voor de jachtaanlegtest voldoet aan de minimum werkeis zoals gesteld in het fokreglement van de CFVN.
Zoals u ziet is de jachtaanleg test eigenlijk een heel belangrijke test voor de Cesky Fousek als ras, dus voor onze vereniging en de fokker. Maar ook voor u als eigenaar omdat u een evaluatie en mogelijk trainingsadviezen meekrijgt, en meehelpt aan de instanthouding van dit mooie ras.
 
De honden worden beoordeeld op de volgende eigenschappen:

 1) Veldwerk
   a. zoekwijze
   b. zoektempo
   c. zoekgrootte
   d. interesse in levend wild
   e. kophouding
   f. neusgebruik
   g. voorstaan
2) Schottest - schotvastheid
3) Watertest - waterwil
4) Spoortest (de spoortest is bedoeld als aantekening en heeft geen invloed op het eindresultaat van de test)
   a. neusgebruik
   b. spoorwil
   c. spoorvastheid
 5) Interesse in dood wild (apporteerwil)
 6) Dresseerbaarheid
 7) Werkwil

Om deze eigenschappen te testen worden een aantal proeven afgenomen. Een complete beschrijving van deze proeven vindt u in het reglement van de Jachtaanleg test.
 
Tijdens de test worden de honden ook beoordeeld door een voor het ras erkende exterieurkeurmeester. Deze beoordeling heeft geen officiële status, heeft geen invloed op het wel of niet slagen voor de jachtaanleg test en is alleen bedoeld om ons een beeld te vormen over de populatie van onze Cesky Fousek.
De keurmeesters zullen hun bevindingen aan het eind van de dag uitgebreid toelichten en u des gewenst adviseren.

 
Leeftijdsgrens
De jachtaanlegtest is opengesteld voor honden van 6-18 maanden. Waarbij uit ervaring blijkt dat dat honden onder het jaar nog het meest van hun natuurlijke aanleg, met name op gebied van veldwerk, laten zien. Als de hond ouder dan een jaar is heeft de hij soms al te veel geleerd waarbij mogelijke natuurlijke aanleg al te sterk onderdrukt geraakt is. Ook het puberen wil nog wel eens verstorend haaks staan op andere natuurlijke gedragingen en daardoor een vertekend beeld geven. De ene hond is daar vroeger mee dan de andere. De leeftijdsgrens 6-18 maanden biedt iedere hond de mogelijkheid 2 maal deel te nemen aan de JAT.
Bij wijze van overgangsregeling (geldig tot en met 2013) worden ook oudere honden tot de jachtaanlegtest toegelaten. Deze dienen dan wel aan de overige in het fokreglement gestelde eisen te voldoen.

Herkansing
Indien de hond niet geslaagd is voor de JAT is één maal herkansing mogelijk. De hond wordt dan, indien de eigenaar wederom aan de inschrijfverplichtingen heeft voldaan, op de eerstvolgende JAT opnieuw op alle onderdelen getest. Onderdelen die eerder ten minste met een ‘voldoende’ waren beoordeeld behouden hun geldigheid.
Noot: in het geval dat de hond ten tijde van de herkansing gestelde leeftijdsgrens overschreden heeft wordt de hond niettemin tot de eerstvolgende JAT toegelaten.

 
 
Copyright 2014, Český Fousek Vereniging Nederland
 Realisatie: van der Waal Webdesign Inloggen