Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren


Inventarisatie gezondheid

De Cesky Fousek is over het algemeen een gezond ras, dat willen wij graag zo houden.
Het is van groot belang dat we voor de toekomst gezondheids-
problemen met een (mogelijke) erfelijke achtergrond goed registreren. Daarom vragen wij uw medewerking.
Klik hier


 


       Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de Cesky Fousek als ras, 
       de vereniging, fokkerij en activiteiten van de Cesky Fousek Vereniging Nederland.

  

Nieuws
.

Fokker krijgt een officiële reprimande.

De afgelopen jaren werden wij, als vereniging, een aantal malen geconfronteerd met niet door de fokadviescommissie (FAC) gefiatteerde dekkingen. 
Als verplichting geldt dat iedere fokker zich dient te houden aan het door de Raad van Beheer en CFVN opgelegde verenigingsfokreglement (VFR), en namens de vereniging is de FAC het aansturings- en controle-instrument. 
Deze ontwikkeling heeft tot gevolg: wilde nesten die uitermate ongewenst zijn. Wij zijn met deze overtredingen, in het belang van de eenheid binnen de vereniging, altijd coulant omgegaan. 
Nu gebeurde dit bij een fokker die frequent fokt: L. van Dijk. 
Een afvaardiging van de FAC en het bestuur heeft dit met de fokker uitgebreid besproken en tevens het proces, daaraan voorafgaand, geëvalueerd. 
De fokker beloofde dat dit nooit meer zal gebeuren. 
Van het bestuur heeft de fokker een officiële reprimande gekregen. Bij herhaling zijn wij genoodzaakt over te gaan tot royement. 
Ik hoop vurig dat deze malheur ons bespaard blijft. 
Namens het bestuur, uw voorzitter, Toon Hulshof

 

Bijlage bij uitnodiging Algemene Vergadering 14-04-2019

Voorstel aanpassingen verenigingsfokreglement (VFR)

Aanpassingsvoorstel dekkingen reuen.

Huidig reglement

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen: De reu mag maximaal 4 geslaagde dekkingen verrichten waarbij tussen de eerste en tweede dekking ten minste 12 maanden verstreken dient te zijn om tot een zinvolle toetsing van de nakomelingen te komen. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. 
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. 
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een dekking.

Dit wijzigen (toevoegen) in

2.3.1 Maximale leeftijd reu:

De leeftijd van de reu op de dag van de dekking mag ten hoogste 10 jaren zijn.

2.4. Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal vier geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten, met een maximum van één teef per week en met een totaal van maximaal zes geslaagde dekkingen van Nederlandse teven gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

Toelichting

De regeling zoals nu voorgesteld loopt synchroon met het VFR van Korthals griffon. Een ras waarmee wij verwant zijn. Het voordeel is dat een jonge reu nu sneller en vaker ingezet kan worden.

De FAC is van mening dat door de toename van het aantal honden een goed gekwalificeerde reu twee extra dekkingen moet kunnen verrichten zonder dat we direct vast lopen in onze genenpool. Een dekking moet altijd voorzien zijn van een fokadvies waardoor de FAC van mening is dat zij hier voldoende in kan begeleiden.

 

Voorstel toevoegen verplichte screening op ED (elleboogdysplasie)

Huidig reglement

3.7. Verplicht screeningsonderzoek: Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op Heupdysplasie.

Dit wijzigen (toevoegen) in

3.7. Verplicht screeningsonderzoek: Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen dienen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht te worden op heupdysplasie en elleboogdysplasie.

Toelichting

In het veld krijgt de FAC toch te horen dat er af en toe problemen zijn met elleboogdysplasie. Aangezien de Raad van Beheer dit min of meer heeft opgenomen in haar standaard-VFR is de FAC van mening dat we dit moeten toevoegen in ons VFR, dit om zo veel mogelijk te voorkomen dat deze erfelijke afwijking kan toenemen.

De verplichting voor controle op ED vindt plaats na publicatie van de gewijzigde VFR (na goedkeuring door de AV).

 

Aanpassingsvoorstel Exterieurregels

Huidig reglement

6.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed hebben behaald.

Dit wijzigen (toevoegen) in

6.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie waarbij een CAC te behalen valt en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed hebben behaald.

Toelichting
De FAC is van mening dat exposities waarbij niet een CAC te behalen valt onvoldoende zijn voor de door de vereniging gestelde exterieurregels. Zij pleit er dan ook voor artikel 6.1 aan te vullen.

 

Voorstel voor het opnemen van de JGT (jachtgeschiktheidstest)

Huidig reglement

5.1. Verplichte werkgeschiktheidtest: in Nederland geregistreerde ouderdieren moeten in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat ze hebben voldaan aan een werkgeschiktheid test (jachtaanlegtest) die heeft plaatsgevonden onder auspiciën van de Cesky Fousek Vereniging Nederland dan wel a) in het bezit zijn van minimaal het KNJV C-diploma en een veldwerkkwalificatie behaald op een veldwedstrijd voor staande honden. b) een ander of buitenlands diploma hebben behaald waaruit blijkt dat de hond aan de in Nederland gestelde werkeisen voldoet.

Dit wijzigen (toevoegen) in

5.1. Verplichte werkgeschiktheidtest: in Nederland geregistreerde ouderdieren moeten in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat ze hebben voldaan aan een werkgeschiktheidstest (jachtaanlegtest of jachtgeschiktheidstest) die heeft plaatsgevonden onder auspiciën van de Cesky Fousek Vereniging Nederland dan wel a) in het bezit zijn van minimaal het KNJV-C-diploma en een veldwerkkwalificatie behaald op een veldwedstrijd voor staande honden. b) een ander of buitenlands diploma hebben behaald waaruit blijkt dat de hond aan de in Nederland gestelde werkeisen voldoet.

Toelichting

Toelaten van honden op de foklijst d.m.v. een JGT (jachtgeschiktheidstest). De test is bedoeld voor honden die om redenen niet voor de 18e maand hun JAT (jachtaanlegtest) konden halen. Voorstel is om deze honden toe te laten op een JGT, mits deze honden beschikken over een SJP-B diploma. De JGT wordt afgenomen tijdens een JAT zodat we hiervoor als vereniging geen extra inspanning hoeven te leveren. Een hond met een SJP-B diploma hoeft alleen getest te worden op voorstaan op wild. Deze honden kunnen we dan toelaten op de JAT en ze moeten alleen het veldwerkonderdeel afwerken. Wanneer honden niet willen voorstaan op gekooid wild, dan kunnen we de honden ook nog op kosten van de voorjager in het veld te werk zien. De nadruk ligt dan op voorstaan en niet op het lopen van een mooi parcours. De voorjager zoekt daarvoor een geschikt veld en draagt zorg voor twee keurmeesters. Dit hoeven geen officiële veldwerkkeurmeesters te zijn maar wel personen die kunnen zien of een hond voorstaat of niet en lid zijn van de CFVN.

 

 

 

De komende jongehondendag vindt plaats op zondag 14 april 2019.

Deze dag is een leuke gezellige dag met allerlei activiteiten. U kunt met uw hond kennismaken met veldwerk, een zweetspoortje uitwerken en verschillende apporteer- en wateroefeningen doen.

Meer informatie over de jongehondendag vindt u hier.

 

 

 

Hond zoekt Baas...Op zoek naar een herplaatser?

Voor Duco wordt nog een warm (voor)jagersthuis gezocht. Deze lieve, energieke Fousek verdient een fijne sportieve baas.
Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

De Algemene Vergadering vindt plaats op zondag 14 april 2019
Locatie:
de Waltakke in Lochem. Zet u deze datum alvast in uw agenda? De agenda voor deze vergadering volgt later.


 

 
 
Copyright 2014, Český Fousek Vereniging Nederland
 Realisatie: van der Waal Webdesign Inloggen