Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren


 
Algemene Ledenvergadering
Agenda Algemene Vergadering

 


Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 21-05-2017 (Clubblad 2017-2, blz. 9)
4. Jaarverslag (Clubblad 2018-1)
5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 (volgt, onder voorbehoud i.v.m. recente wisseling van het penningmeesterschap)
6. Verslag financieumlle commissie en decharge voor het gevoerde financiële beleid
7. Benoeming financiële commissie
De commissieleden zijn Frans Voslar en Piet Deen. Voor Frans zal een nieuw commissielid aangesteld worden. Daarnaast willen wij graag een reserve commissielid aanstellen. Deze kan dan volgend jaar toetreden enz.
8. Bestuursverkiezing. De penningmeester a.i. is helaas in december 2017 overleden. De voorzitter van de Redactiecommissie en de voorzitter van de Gebruikshondencommissie treden per direct af vanwegepersoonlijke omstandigheden. Voor de functie Penningmeester stelt Peter Kluft zich beschikbaar.(*) Voor de functie Voorzitter Redactiecie. stelt Marieke van Dijk zich beschikbaar.(*) Voor de functie Voorzitter Gebruikshondencie. stelt Lisette van Zwol zich beschikbaar.(*)
9. Uitreiking veelzijdigheidsprijzen CFVN door de Fokadviescommissie en Gebruikshondencommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting
*Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als 10 stemgerechtigde leden bevoegd. De voordracht dient tenminste
één week voor de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.
Het financieel jaaroverizicht zal op de Algemene Vergadering ter inzage liggen en gepubliceerd worden in het volgende clubblad.


 
 
Copyright 2014, Český Fousek Vereniging Nederland
 Realisatie: van der Waal Webdesign Inloggen